Certificeringen

HKZ

hkz

Sinds 6 maart 2009 is onze praktijk gecertificeerd volgens de ISO/HKZ norm; de kwaliteitsstandaard in de gezondheidszorg. Wij behoren nu tot één van de weinige praktijken in Nederland met zo’n kwaliteitskeurmerk.
Het belangrijkste doel voor onze praktijk is om de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder te professionaliseren en te borgen, maar ook om transparantie aan te brengen in de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze klanten.

Wat u als klant van ons mag verwachten, is dat wij als u:

……. voor de eerste keer of met een nieuwe klacht komt :

  • Geen wachtlijsten hanteren;
  • Ervoor zorgen dat u, indien u dat wenst, binnen 2 dagen door een fysiotherapeut kan worden gezien of indien u een spoedverwijzing van de huisarts heeft, diezelfde dag nog;

  • Een fysiotherapeut krijgt die op basis van uw klachten en voorkeuren het beste bij u past;

  • Een duidelijk voorstel van ons krijgt over hoe de behandelingen eruit gaan zien, wat de behandeldoelen zijn en hoeveel behandelingen ongeveer nodig zullen zijn;

  • Uitleg van ons krijgt over het waarborgen van uw privacy, uw rechten, de eventuele afbelprocedure en vertrouwelijkheid van het dossier.

……. gedurende de behandelingen:

  • Een formele tussentijdse evaluatie: is de behandeling nog steeds naar wens en verloopt alles nog volgens plan;

  • Formele vastleggingen van de bezoeken aan de fysiotherapeut in onze speciale software: alle gegevens worden door alle fysiotherapeuten op dezelfde manier in dit systeem vastgelegd; hiermee wordt voorkomen dat u uw verhaal meerdere keren moet vertellen.

……. bij de laatste behandeling:

  • Mogelijkheid tot deelname in het klant tevredenheidsonderzoek;

  • Duidelijke adviezen over hoe de behaalde resultaten behouden kunnen blijven.

Mocht er onverhoopt toch iets niet naar uw wens zijn, dan beschikken wij over een duidelijke klachtenregelingwaar iedere fysiotherapeut van op de hoogte is. Wij horen graag van u wat u goed vindt gaan, maar óók  wat u minder vindt gaan!

Om dit kwaliteitskeurmerk te behouden, worden wij regelmatig getoetst. Zo kunt u er zeker van zijn, dat onze kwaliteit ten alle tijden volgens standaard is.

 

 

Keurmerk Fysiotherapie

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie?

 

 

 

 

 

In 2016 hebben we ons aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie.

Het keurmerk Fysiotherapie zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die willen leren en verbeteren en daarmee continu werken aan kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, gezien worden door hun omgeving.

Op die manier geeft het Keurmerk een impuls aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg in Nederland.

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Het is onze ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid, en maakt een doorontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Als deelnemer aan het Keurmerk, bent u zelf gemotiveerd om te leren en verbeteren. U neemt actief deel aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.

Verder : https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/het-keurmerk/