CVA -keten Midden-Holland

Doel van dit netwerk is optimale zorg voor de CVA-patiënten. Het verloop van de ziekte vraagt om een regelmatige begeleiding door verschillende disciplines. Het aantal deskundigen dat betrokken is bij een CVA-patiënt is erg groot. Artsen, CVA verpleegkundige, thuiszorgmedewerkwerker, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en overige specialisten zijn betrokken bij de CVA-zorg. Goede afstemming en nauwe samenwerking tussen disciplines is voor de patiënt belangrijk.

Fysiotherapie Zilverstad neemt deel aan het CVA netwerk. Onze gespecialiseerde fysiotherapeute Lianne de Wit-Oosterom biedt op maat begeleiding, die bestaat uit oefentherapie en looptraining. Tijdens de oefentherapie is er aandacht voor de training van de conditie, kracht en balans.

De fysiotherapeute speelt in op de vragen van de patiënt, ook op het gebied van het uitoefenen van de dagelijkse activiteiten. Indien noodzakelijk behandelen we aan huis.