Privacyverklaring praktijk – Fysiotherapie Zilverstad – Schoonhoven
Bergambachterstraat 9c 2871 JB Schoonhoven Tel:0182-383300

Fysiotherapie Zilverstad

Welkom bij Fysiotherapie Zilverstad.

Een fysiotherapeut van Fysiotherapie Zilverstad in Schoonhoven helpt u graag op een vakkundige en gerichte wijze om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

Door te kiezen voor fysio door een specialist van onze praktijk in Schoonhoven, gaat u voor een resultaat dat de vele activiteiten in uw dagelijks leven eenvoudiger maakt.

Al meer dan 30 jaar streven wij hiernaar met veel enthousiasme en passie voor het vak.

Privacyverklaring praktijk

Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens Fysiotherapie Zilverstad

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk Fysiotherapie Zilverstad, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

We stellen u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, de methode, de bewaartermijn van de gegevens. We geven verder aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers en andere (para)medische disciplines, vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken. Echter is dit niet mogelijk voor de gegevens die we wettelijk verplicht zijn om vast te leggen.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen van u de volgende gegevens:

 • BSN-nummer (wettelijk verplicht)
 • Document type en nummer identiteitsbewijs (wettelijk verplicht)
 • Geslacht (wettelijk verplicht)
 • Geboortedatum (wettelijk verplicht)
 • Achternaam (wettelijk verplicht)
 • Voorletters (wettelijk verplicht)
 • Voornaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Huisarts (wettelijk verplicht)
 • Verwijzer (indien anders dan de huisarts) (wettelijk verplicht)
 • Verzekeringsgegevens

De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om met u te kunnen communiceren Dit kan zijn voor afspraken, overleg en/of nota’s.

De verzekeringsgegevens worden gebruikt om zittingen direct bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Middels het BSN-nummer vragen wij via de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) de volgende gegevens op: geslacht, geboortedatum, achternaam, voorletters en adresgegevens.

Door middel van de combinatie BSN-nummer + geslacht + geboortedatum vragen wij via een beveiligde verbinding uw verzekeringsgegevens op bij VECOZO, controle op verzekeringsrecht (COV).

Voor verdere toelichting zie: https://www.vecozo.nl/content.aspx?id=313

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken. We zijn wettelijk verplicht een aantal persoonsgegevens van u te registreren. Daarnaast kunt u zelf aangeven welke overige persoonsgegevens we van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden ten minste 15 jaar bewaard bij Fysiotherapie Zilverstad.

Beveiliging van uw gegevens

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Mochten er wijzigingen in de wetgeving zijn, dan zullen wij hier direct actie op ondernemen. Zo zullen wij altijd aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen op een externe server, welke door veiligheidscertificaten en firewalls beschermd is. Enkel gemachtigde personen hebben toegang tot uw gegevens door middel van een dubbele beveiliging met wachtwoorden.

Door een automatische back-up op deze externe server borgen wij uw gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen bij een eventuele crash van onze computers.

Wij werken samen met de volgende instanties voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot het behandeldossier. Met alle instanties hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG:

 • Intramed (patiëntendossier)
 • Comvio (data host)
 • Qualiview (tevredenheidsenquête)
 • Fysiovergoeding (verzekeringsgegevens)
 • Pharmeon (websitebeheerder)
 • Zorgmail (communicatie artsen)
 • Medicas (incassobureau)

Uw gegevens blijven binnen de grenzen van de EU.

Uw rechten

U kunt de gegevens, die wij van u registreren, te allen tijde inzien en rectificeren. Ook kunt u bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins, aan ons bekend maken.

Dhr. C.M. (Martijn) Schouten is eindverantwoordelijke van de praktijk voor het doelmatige beheer van uw gegevens. Wanneer u het vermoeden heeft dat uw gegevens oneigenlijk gebruikt worden, kunt u zich tot hem wenden. Hij is te bereiken via ons telefoonnummer 0182-383300 of via de mail info@fysiotherapiezilverstad.nl.  

Conform ons klachtenreglement, nemen we een klacht altijd serieus, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich beroepen op het recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.