Valpreventie Netwerk

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden.

Door te screenen op de belangrijkste voorspellende waarden, kunnen ouderen met een verhoogd valrisico worden opgespoord. Op basis van een aanvullende uitgebreide analyse kunnen gericht preventieve maatregelen worden genomen.

Omdat bij valongevallen vaak meerdere factoren een rol spelen heeft een aanpak van deze factoren vaak de meeste kans van slagen. De behandelmethode sluit aan op de risicofactoren die bij screening in kaart zijn gebracht. Methoden waarvan is aangetoond dat ze apart, maar meestal in combinatie met andere interventies, de kans op valongevallen verkleinen zijn:

  • beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en balans,
  • aanpassingen in huis/woonomgeving,
  • medicatiebewaking,
  • verbeteren zicht
  • vitamine D suppletie.

In samenwerking met de Geriater van het Groene Hart Ziekenhuis hebben wij van Fysiotherapie Zilverstad een Valpoli op de Oranjeplaats geopend. Hier wordt via een uitgebreide analyse uw valrisico beoordeeld en zal er besproken worden wat voor u de beste aanpak is om uw valrisico te verlagen.