Kinderfysiotherapeut Lopik
Bergambachterstraat 9c 2871 JB Schoonhoven Tel:0182-383300

Fysiotherapie Zilverstad

Welkom bij Fysiotherapie Zilverstad.

Een fysiotherapeut van Fysiotherapie Zilverstad in Schoonhoven helpt u graag op een vakkundige en gerichte wijze om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

Door te kiezen voor fysio door een specialist van onze praktijk in Schoonhoven, gaat u voor een resultaat dat de vele activiteiten in uw dagelijks leven eenvoudiger maakt.

Al meer dan 30 jaar streven wij hiernaar met veel enthousiasme en passie voor het vak.

Kinderfysiotherapeut in Schoonhoven

Wat doet de kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Zilverstad in Schoonhoven, vlak bij Lopik, en wanneer is kinderfysiotherapie nodig?

115010_nl_editor-photo46

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut, vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Onze kinderfysiotherapeut in Schoonhoven onderzoekt en observeert het kind aan het begin van de kinderfysiotherapie. Zo krijgt hij of zij een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoeningen, de ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, oftewel factoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Als u twijfels of vragen heeft over het bewegen of de motorische ontwikkeling van uw kind, kunt u eens in de twee weken op vrijdag tussen 8.45 en 9.45 uur voor een screening binnenlopen op de locatie Oranjeplaats 21A in Schoonhoven. Klik hier voor de planning.

De verdere werkwijze van de kinderfysiotherapeut van onze praktijk

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, de school, verwijzer en eventueel andere betrokkenen. De kinderfysiotherapeut van onze praktijk in Schoonhoven bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer. Vervolgens wordt er zo nodig een behandelplan opgesteld, waarin de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de kinderfysiotherapie in onze praktijk, wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer. De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden om het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

De behandeling

De kinderfysiotherapie in onze praktijk zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruikgemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

115010_nl_editor-photo39

Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de kinderfysiotherapie bij u thuis plaats, bijvoorbeeld in de omgeving van Schoonhoven of Lopik. Dit gebeurt onder andere bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden.

Samenwerking:

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien nodig zal onze kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders uit Lopik, Schoonhoven en omstreken. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instantie zijn. Dit is van belang om de begeleidingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Opleiding:

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft hij of zij gedurende een driejarige post-HBO-opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.
De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de therapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Verwijzing:

Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist wordt het kind verwezen naar onze kinderfysiotherapeut in Schoonhoven. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits het als kinderfysiotherapie is aangevraagd door de verwijzer én mits de behandeling wordt gegeven door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.

(Bron: NVFK, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg)

Maak een afspraak

Wilt u een afspraak maken voor uw kind? Of wilt u informatie ontvangen over andere soorten behandelingen, zoals revalidatiefysiotherapie of manuele therapie voor kinderen? Vul het contactformulier in of bel naar 0182 – 38 33 00.