Landelijk ParkinsonNet

Fysiotherapie Zilverstad is lid van het Landelijk ParkinsonNet

Het netwerk faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Het streven van het netwerk is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit wordt bewerkstelligd door de expertise van de zorgverleners te vergroten door middel van regelmatige scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek.

Niels Broos neemt namens onze praktijk deel aan dit netwerk en iedereen met de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme kan bij ons terecht voor optimale zorg. U wordt binnen onze praktijk begeleid door een gespecialiseerde fysiotherapeut tijdens de individuele behandelingen of het trainen in de Parkinsongroep.

Parkinsongroep
Voorafgaand aan deelname van de groep wordt er een intake gedaan, om te kunnen beoordelen of u kunt instromen in de groep. Afhankelijk van het beloop van de ziekte, wordt er bij deelname aan de Parkinsongroep een persoonlijk trainingsplan met u opgesteld, waarin aandacht voor het trainen van kracht, conditie en balans. Er wordt tweemaal per week getraind op woensdag- en vrijdagochtend onder begeleiding van onze gespecialiseerde fysiotherapeute Lianne de Wit-Oosterom.

U krijgt ook adviezen bij het uitoefenen van uw dagelijkse activiteiten en indien nodig, behandelen we u aan huis.

Voor vragen of aanmelding m.b.t. de Parkinsongroep of individuele behandeling, kunt u contact met ons opnemen via info@fysiotherapiezilverstad.nl of 0182 383300.