Chronisch ZorgNet – Fysiotherapie Zilverstad – Schoonhoven
Bergambachterstraat 9c 2871 JB Schoonhoven Tel:0182-383300

Fysiotherapie Zilverstad

Welkom bij Fysiotherapie Zilverstad.

Een fysiotherapeut van Fysiotherapie Zilverstad in Schoonhoven helpt u graag op een vakkundige en gerichte wijze om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

Door te kiezen voor fysio door een specialist van onze praktijk in Schoonhoven, gaat u voor een resultaat dat de vele activiteiten in uw dagelijks leven eenvoudiger maakt.

Al meer dan 30 jaar streven wij hiernaar met veel enthousiasme en passie voor het vak.

Chronisch ZorgNet

Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd is in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s).  Alle aangesloten therapeuten handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met NCD’s.
Onderstaande aandoeningen vallen onder het Chronisch ZorgNet:

 • Claudicatio Intermittens (etalage benen)
 • Fysiotherapie bij longaandoeningen:
  • COPD
  • Revalidatie na Corona
 • Fysiotherapie bij hartfalen

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten helpen u graag bij genoemde aandoeningen. Lees onderstaand wat we voor u kunnen betekenen.

Wat is Claudicatio Intermittens?

Claudicatio Intermittens, ook wel etalage benen genoemd, is een klacht van de bloedvaten in de onderbenen en voeten. Dit is veelal het gevolg van arteriosclerose (vernauwing van de slagaders). De klachten worden veroorzaakt doordat tijdens het lopen de aanvoer van bloed naar de werkende spieren tekort schiet. Op een bepaald moment zal daardoor onvoldoende zuurstof naar de werkende spieren worden gevoerd. Het gevolg is verzuring in de spieren waardoor pijn ontstaat en kramp kan optreden.

Wat zijn de klachten?115010_nl_editor-photo68

 • Pijn in de onderbenen.
 • Onaangenaam gevoel in de benen zoals, kramp, branderigheid en moeheid.
 • Vaak zijn de klachten eenzijdig.
 • Door de pijn kunt u niet meer zo ver lopen.
 • De klachten verdwijnen weer als je even stilstaat.

Wat zijn de risicofactoren?

Niet beïnvloedbare risicofactoren: leeftijd, geslacht, erfelijkheid.
Wel beïnvloedbare risicofactoren: roken, inactieve leefstijl, overgewicht, diabetes (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk).

115010_nl_editor-photo69Wat is er aan te doen?

De doorstroming van het been is te verbeteren door te stoppen met roken, verlagen van het cholesterol en een actieve levensstijl.
Looptraining is de meest effectieve manier om de klachten te verminderen of om erger te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat looptraining leidt tot toename van de pijnvrije maximale loopafstand!

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en zodoende de problemen in het dagelijks leven te verminderen , waardoor uw zelfstandigheid zal toenemen.

Hoe ziet de looptraining eruit?

Eerst vind er een intake gesprek plaats. In dit gesprek wordt er gekeken naar de belangrijkste klachten en de verwachtingen van de patiënt. Het gezondheidsprobleem wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken naar mogelijke risicofactoren. Hierna wordt een looptest op de loopband afgenomen. Er wordt gekeken hoe u loopt, hoe ver u kunt lopen en met welke bandsnelheid u loopt.
Het programma bestaat uit 3 x per week lopen op de loopband in kleine groepen. De bedoeling is dat u 2 x tijdens deze training loopt. U loopt zo ver totdat de ‘claudicatio pijn’ optreedt, u probeert dan nog iets verder te lopen totdat u echt niet meer kunt vanwege de pijn.
Na drie maanden moet u voor controle naar de vaatchirurg. Hij of zij beoordeelt samen met de fysiotherapeut uw vooruitgang.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Op verwijzing van huisarts of specialist kan u deelnemen.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze looptraining. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie bij longaandoeningen

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor:

 • Chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
 • Longemfyseem: dit is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Beïnvloeden van risicofactoren

Roken is de belangrijkste oorzaak van het chronisch ontstekingsproces in de longen. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere oorzaken dit ontstekingsproces veroorzaken, zoals onder andere luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren. Factoren als erfelijkheid, andere ziektes en het aantal longaanvallen hebben grote invloed op het beloop, maar zijn niet altijd direct te beïnvloeden.

Veel leefstijlfactoren zoals roken, voeding en beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en de eventuele comorbiditeiten. Stoppen met roken, de juiste medicijnen, goede voeding en voldoende beweging zijn factoren die wél zelf te beïnvloeden zijn. Deze leefstijlfactoren zijn daarom een van de belangrijke aandachtspunten in de behandeling bij een Chronisch ZorgNet therapeut.

De fysiotherapeut gespecialiseerd in COPD

De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen binnen de fysiotherapie worden gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om mee te nemen. Alle Chronisch ZorgNet therapeuten hebben hier gedegen kennis over.

Welke longpatiënten komen in aanmerking voor beweegtherapie bij een fysiotherapeut?

Naast de COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten terecht bij de fysiotherapeut. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Verschillende diagnoses van longaandoeningen kunnen fysiotherapeutisch behandeld worden door de fysiotherapeuten van Chronisch ZorgNet, gespecialisserd in de behandeling van longpatiënten. De meest voorkomende medische diagnose is COPD, maar ook andere longaandoeningen, zoals astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen komen voor. Beweegtherapie voor alle COPD-patiënten, training voor en na longtransplantaties en tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen kunnen allen door Chronisch ZorgNet fysiotherapeuten, gespecialiseerd in longaandoeningen, uitgevoerd worden.

Revalidatie na corona

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn. Gezien de impact van het virus op de samenleving zetten wij ons netwerk in om met zijn allen een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren. Daarom zijn er binnen Chronisch ZorgNet ‘coronatherapeuten’ opgeleid die deze patiënten kunnen behandelen. Deze therapeuten hebben allemaal een uitgebreide basisscholing longaandoeningen gedaan, en hebben zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Alle coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

Fysiotherapie bij hartpatiënten

Een traject hartrevalidatie is een belangrijk onderdeel van het herstel van patiënten met coronair lijden. Hartrevalidatie bestaat uit een multidisciplinaire aanpak, met als doel fysiek en psychosociaal te herstellen van een doorgemaakt event/interventie en een duurzaam gezonde leefstijl aan te nemen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat hartrevalidatie een bewezen effectieve behandeling is van patiënten met verschillende uitingen van coronair lijden. Een belangrijk element van hartrevalidatie is het beweegprogramma, dat onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd.

Voor welke diagnosegroepen is hartrevalidatie een effectieve behandeling?

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat hartrevalidatie een effectieve behandeling is voor specifieke diagnosegroepen: zogeheten ‘absolute indicaties’.
De diagnosegroepen met een absolute indicatie voor hartrevalidatie zijn:

 • Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS), waaronder een acuut myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP)
 • Patiënten met stabiele angina pectoris
 • Patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan
 • Patiënten die een omleidingsoperatie (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)) hebben gehad

Welke hartpatiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie door een gespecialiseerd fysiotherapeut?

Bij Chronisch ZorgNet richten we ons op het aanbieden van hartrevalidatie aan niet-complexe patiënten.

Fit-module (beweegprogramma) binnen hartrevalidatie

De Fit-module binnen de hartrevalidatie duurt gemiddeld 12 weken, waarin de patiënt zijn/haar persoonlijke doelen probeert na te streven. Een plan dat is gericht op fysieke training en de mogelijke belemmeringen hiervoor (zie

 • Overwinnen van angst voor inspanning
 • Optimaliseren van het inspanningsvermogen
 • Leren kennen van fysieke grenzen en omgaan met fysieke beperkingen
 • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve en gezonde leefstijl
 • Positief beïnvloeden van overige risicofactoren (als roken, stress, overgewicht en slaap)
 • Optimaliseren van de werkhervatting

Tijdens de behandeling kunnen verschillende trainingsvormen worden ingezet, waaronder krachttraining, functionele training, training van het uithoudingsvermogen (aeroob en anaeroob), ontspanning en sport en spel. Het streven van hartrevalidatie is zelfredzaamheid: samen met de patiënt wordt geprobeerd om langdurige gedragseffecten te bereiken.