Chronisch Zorgnet

Onze gespecialiseerde fysiotherapeut die claudicatioklachten behandelt, middels gesuperviseerde looptraining, is Niels Broos. Hij is aangesloten bij het Chronisch Zorgnet, voorheen Claudicationetwerk.

Wat is Claudicatio Intermittens?

Claudicatio Intermittens, ook wel etalage benen genoemd, is een klacht van de bloedvaten in de onderbenen en voeten. Dit is veelal het gevolg van arteriosclerose (vernauwing van de slagaders). De klachten worden veroorzaakt doordat tijdens het lopen de aanvoer van bloed naar de werkende spieren tekort schiet. Op een bepaald moment zal daardoor onvoldoende zuurstof naar de werkende spieren worden gevoerd. Het gevolg is verzuring in de spieren waardoor pijn ontstaat en kramp kan optreden.

Wat zijn de klachten?115010_nl_editor-photo68

  • Pijn in de onderbenen.
  • Onaangenaam gevoel in de benen zoals, kramp, branderigheid en moeheid.
  • Vaak zijn de klachten eenzijdig.
  • Door de pijn kunt u niet meer zo ver lopen.
  • De klachten verdwijnen weer als je even stilstaat.

Wat zijn de risicofactoren?

Niet beïnvloedbare risicofactoren: leeftijd, geslacht, erfelijkheid.
Wel beïnvloedbare risicofactoren: roken, inactieve leefstijl, overgewicht, diabetes (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk).

115010_nl_editor-photo69Wat is er aan te doen?

De doorstroming van het been is te verbeteren door te stoppen met roken, verlagen van het cholesterol en een actieve levensstijl.
Looptraining is de meest effectieve manier om de klachten te verminderen of om erger te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat looptraining leidt tot toename van de pijnvrije maximale loopafstand!

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en zodoende de problemen in het dagelijks leven te verminderen , waardoor uw zelfstandigheid zal toenemen.

 

Hoe ziet de looptraining eruit?

Eerst vind er een intake gesprek plaats. In dit gesprek wordt er gekeken naar de belangrijkste klachten en de verwachtingen van de patiënt. Het gezondheidsprobleem wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken naar mogelijke risicofactoren. Hierna wordt een looptest op de loopband afgenomen. Er wordt gekeken hoe u loopt, hoe ver u kunt lopen en met welke bandsnelheid u loopt.
Het programma bestaat uit 3 x per week lopen op de loopband in kleine groepen. De bedoeling is dat u 2 x tijdens deze training loopt. U loopt zo ver totdat de ‘claudicatio pijn’ optreedt, u probeert dan nog iets verder te lopen totdat u echt niet meer kunt vanwege de pijn.
Na drie maanden moet u voor controle naar de vaatchirurg. Hij of zij beoordeelt samen met de fysiotherapeut uw vooruitgang.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Op verwijzing van huisarts of specialist kan u deelnemen.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze looptraining. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.