Thuiszorgtherapie – Fysiotherapie Zilverstad – Schoonhoven
Bergambachterstraat 9c 2871 JB Schoonhoven Tel:0182-383300

Fysiotherapie Zilverstad

Welkom bij Fysiotherapie Zilverstad.

Een fysiotherapeut van Fysiotherapie Zilverstad in Schoonhoven helpt u graag op een vakkundige en gerichte wijze om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

Door te kiezen voor fysio door een specialist van onze praktijk in Schoonhoven, gaat u voor een resultaat dat de vele activiteiten in uw dagelijks leven eenvoudiger maakt.

Al meer dan 30 jaar streven wij hiernaar met veel enthousiasme en passie voor het vak.

Thuiszorgtherapie

Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven.

Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid van deze kwetsbare ouderen zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgtherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Thuiszorgtherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten die hiervoor een aanvullende opleiding hebben gevolgd. Deze thuiszorgtherapeuten hebben als doel om vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, POH ouderengeneeskunde, maatschappelijke werk, etc.

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit. Evenwicht, staan en lopen. Ook is (individueel gerichte) valpreventie voor deze groep vaak heel belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL-training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor al deze hulpvragen kan de thuiszorgtherapeut van Fysiotherapie Zilverstad ingeschakeld worden.