Missie en Visie – Fysiotherapie Zilverstad – Schoonhoven
Bergambachterstraat 9c 2871 JB Schoonhoven Tel:0182-383300

Fysiotherapie Zilverstad

Welkom bij Fysiotherapie Zilverstad.

Een fysiotherapeut van Fysiotherapie Zilverstad in Schoonhoven helpt u graag op een vakkundige en gerichte wijze om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

Door te kiezen voor fysio door een specialist van onze praktijk in Schoonhoven, gaat u voor een resultaat dat de vele activiteiten in uw dagelijks leven eenvoudiger maakt.

Al meer dan 30 jaar streven wij hiernaar met veel enthousiasme en passie voor het vak.

Missie en Visie

De Missie van ZILVERSTAD

Zorg op maat

Uw welzijn staat centraal. U wordt zo gericht mogelijk bij een therapeut gepland die gespecialiseerd is in de betreffende klacht. Tijdens de behandeling gaan we samen in gesprek over het behandelplan en bespreken we gezamenlijk de behandeldoelen.

Innoveren

Vernieuwingen op het gebied van behandelmogelijkheden, digitalisering van processen en uitkomsten uit recent wetenschappelijk onderzoek worden geïmplementeerd in onze werkwijze, zodat wij u de best passende behandeling kunnen geven.

L
uisteren 

Er valt iets van u te leren, maar ook binnen het team vindt kennisoverdracht plaats en versterkt men elkaar door de opgedane kennis te delen.

Vertrouwen

U wordt in een veilige en vertrouwde omgeving begeleid door de fysiotherapeut. Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk en zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

Empathisch

De fysiotherapeut biedt een luisterend oor en is betrokken bij uw problematiek/klacht. We zullen u altijd serieus nemen. Ook is er aandacht voor u als persoon.

Reflecterend

We monitoren tussentijds de voortgang van uw herstel en zijn transparant, betreffende de status van de behandeling/klacht en bespreken dit met u.

Samenwerkend

We werken gezamenlijk met u aan uw volledige herstel, gebruikmakend van de kwaliteiten en specialisaties van alle therapeuten binnen het team en eventueel daarbuiten. We hebben korte lijnen met specialisten, huisartsen en netwerken in de regio. Na uw toestemming informeren we betrokken (zorg)partners en werken we, indien nodig, samen om uw gezondheid te verbeteren.

Toegankelijk

Het maken van uw afspraak kan op verschillende manieren plaatsvinden. We zullen ervoor zorgen dat alle mogelijkheden bij u bekend zijn en dat u op een makkelijke manier ons kunt bereiken.

Aandacht

Wij hebben aandacht voor u als persoon en voor uw klacht(en). Tijdens uw behandeling staat u centraal en gaan wij als fysiotherapeut met u in gesprek om u dat gevoel/die ervaring te geven.

Didactisch

We leren u om op uw lichaam te vertrouwen en te begrijpen waar uw klacht zit en u laten ervaren wat u allemaal nog wel kunt doen.